POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

W związku nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) obowiązującymi od 25 maja 2018r, informujemy, że dane osobowe, które są zbierane i znajdują się w naszej bazie, są administrowane przez Fundację Sztuki Współczesnej „Niespokojna”. Podejmujemy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Informujemy jednocześnie, że ilość zbieranych danych jest minimalizowana i odpowiada jedynie potrzebom wynikającym z przepisów prawa. W związku z powyższym Fundacja Sztuki Współczesnej „Niespokojna” jako administrator, przetwarza dane w celach związanych z wykonywaniem umów, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu w celach informacyjnych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu umowy. Dane przetwarzane są również w celach przekazywania informacji handlowych po uzyskaniu od Państwa odpowiedniej zgody.

Informacje dodatkowe:

1. Dane kontaktowe administratora: Fundacja Sztuki Współczesnej „Niespokojna”, ul. Spokojna 5, Konstancin-Jeziorna (k. Warszawy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umów, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania poszczególnych osób o wyrażenie zgody, która jest niezbędna do przedstawienia naszej informacji handlowej.

2. Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i są przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrażą Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

4. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych.

5. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Sztuki Współczesnej „Niespokojna” narusza przepisy prawa.Fundacja Sztuki Współczesnej „Niespokojna”Przewiń do góry okna